Maják o.p.s.

Obecně prospěšná společnost MAJÁK byla založena dne 5. 8. 1999 Sborem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací EURONISA. Jejím posláním je napomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením, tak při řešení již vzniklých situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

Druhy obecně prospěšných služeb:

1. Přednášková a poradenská činnost v oblasti prevence negativních sociálních jevů vyskytujících se mezi mladými lidmi se zaměřením na:
- prevenci závislosti na drogách, nikotinu, hracích automatech apod.,
- prevenci projevů rasismu, extremismu, antisemitismu a xenofobie,
- prevenci růstu kriminality a násilí,
- problematiku fanatismu a náboženských sekt,
- problematiku partnerských vztahů a sexuální výchovy, včetně problematiky sexuálně přenosných chorob a otázek spojených s interrupcí,
- problematiku netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa.

2. Provoz bezpečného klubového prostoru, kde lze trávit volný čas a realizovat se v netradičních volnočasových aktivitách; poskytování pomoci a podpory mladým lidem v obtížných a rizikových životních situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb.

3. Terénní sociální práce – nabídka dalších sociálních služeb mladým lidem v nepříznivé životní situaci v jejich přirozeném prostředí.

4. Organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen pro mládež.

5. Pořádání kulturních, sportovních a jiných obdobných akcí zaměřených na prevenci výše uvedených negativních sociálních jevů u cílových skupin (např. tábory, soutěže, koncerty apod.).

6. Zprostředkování služeb poskytovaných jinými obdobně zaměřenými subjekty mladým lidem.

7. Nabídka výkonu obecně prospěšných prací při výkonu alternativních trestů pro mladistvé.

Bližší informace a kontakty zde.

 

 

 

 

Partneři

RUPRECHTICE.CZ - oficiální portál

Video TV RTM

Sousedské léto 2015 
Sousedské léto 2015 - pískoviště

On-line

Právě připojeni - hostů: 5 

Zřizovatel Centra
www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty