Základní informace

Milí návštěvníci Centra aktivního času Konopná,

V Centru aktivního času je stále živo, proto zde budete nacházet nejaktuálnější informace o všem, co se v Centru děje. Doufáme, že i Vy si najdete to, co Vás bude bavit a navštívíte naše Centrum. Těšíme se na Vás!

V prostorách Centra aktivního času Konopná provozujeme tyto dlouhodobé projekty:

- o.p.s. Maják - přednášky primární prevence na školách
- NZDM Zapes - nízkoprahový klub pro mládež
- Rodinné centrum Zvoneček
- kavárnu Cafe di Cono
- Krámek Krokouš

Seznam pravidelných i nepravidelných aktivit provozovaných v Centru naleznete na titulní stránce.

Seznam sponzorů, kteří významným způsobem přispěli na tuto práci a podporují některé ze subjektů, si můžete prohlédnout zde.

Vlastník areálu

Centrum aktivního času Konopná patří Jednota bratrská Liberec - Ruprechticekterý je také zakladatelem všech organizací, které sídlí v prostorách Centra. Jejich seznam se nachází v sekci Centrum.

Historie
Areál centra byl původně vybudován v sedmdesátých letech jako prostor pro dvě mateřské školky. Později, po ukončení provozu školek, byla část objektu zrekonstruována a tehdejší majitel, kterým byl Statutární město Liberec, sem umístnil Centrum zdravotní a sociální péče. Další prostory sloužily různým občanským iniciativám a neziskovým organizacím, a taky zde (do března 2011) byla služebna Policie České republiky.

Někdy na konci roku 2007 byl objekt zařazen do privatizace. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na odkoupení celého areálu, do kterého se ale nepřihlásil  žádný zájemce. To vše se odehrávalo v době, kdy Sbor Jednoty bratrské v Liberci intenzivně hledal vhodné prostory pro zastřešení a rozvoj svých děl a aktivit. Po několika jednáních s orgány města bylo dne 27.11.2008 zastupitelstvem města schváleno usnesení o prodeji areálu Sboru Jednoty bratrské v Liberci.

Počátek roku 2009 se nesl v duchu plánování a příprav nejnutnějších oprav a rekonstrukcí, aby prostory Konopné mohly být co nejdřív zabydleny a užívány. První organizací, která se sem nastěhovala, byl Maják. Pro širokou veřejnost se Centrum poprvé otevřelo na jaře 2010, kdy se zde konal Velikonoční Jarmark. Nyní je Centrum plně funkční a najdete v něm mnoho aktivit, které můžete navštěvovat.

V roce 2014 se Sbor Jednoty bratrské v Liberci z organizačních a praktických důvodů rozdělil na tři menší, komunitně žijící společenství. Centrum aktivního času je projektem Jednoty bratrské Liberec - Ruprechtice, dále máme sbory v Růžodole a Vratislavicích n.N. 

Partneři

RUPRECHTICE.CZ - oficiální portál

Video TV RTM

Sousedské léto 2015 
Sousedské léto 2015 - pískoviště

On-line

Právě připojeni - hostů: 10 

Zřizovatel Centra
www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty