Sto let po Bílé Hoře se mnozí potomci členů původní Jednoty bratrské na Moravě rozhodli opustit domov i vlast, jen aby mohli svobodně vyznávat svoji víru. Pomocí jim v tom byly Komenského spisy. Nesli si je v srdci a staly se základem pro jejich nové spolužití v nedalekém Herrnhutu, kde jim saský hrabě Zinzendorf poskytl půdu. Zde obnovili Jednotu bratrskou. Víra v Boha a touha pomoci bližním je ale brzy vedla na další kontinenty. Domorodým etnikům přinášeli naději a zprávu o milosrdném Bohu, budovali školy, sirotčince a nemocnice. Učili číst černošské otroky na plantážích v Karibiku, zachytili původní řeč amerických indiánů v podobě Delawarského slovníku... Dodnes se po celém světě hlásí miliony křesťanů k Moravské církvi – tak nazývají Jednotu bratrskou.

A co my na to dnes?

I nám je blízké poslání pomáhat těm, kteří žijí vedle nás. Jako obyčejní lidé jsme tu pro druhé, jak osobně, tak i s pomocí řady námi založených organizací, škol a sociálních služeb. Nasloucháme, společně hledáme cestu, dáváme svůj čas a prostor a vyprávíme o Bohu, který určoval kdysi Komenského život a nyní vede i nás.

Chcete se dozvědět více? Přijďte, zeptejte se, rádi vás uvidíme! Určitě by vás mohl zajímat nový cyklus "Pane Bože, kde jsi?", který bude probíhat od 13. října 2022 (skoro) každý čtvrtek až do adventu od 18:00 u nás v nové klubovně KC Konopná.

   Surinamci v národním kroji Indián z kmene Lenapů, potomků misie JB

Bylo to poctivých 730 kilometrů z univerzity v Heidelbergu na milovanou Moravu. Popravdě řečeno, Jan si své boty mohl koupit. Cesta byla dlouhá a nepohodlná, svaly bolely a občas to na chodidle pěkně řezalo. Musel se ale rozhodnout: buď boty, nebo nová Koperníkova kniha o fyzice a astronomii. Co je lepší investice: do pohodlí, nebo do rozšíření hranic svého poznání? Zvítězila kniha. Jan totiž nikdy nebyl se svým vzděláním hotový, dokonce ani tehdy, když právě ukončil univerzitu. Byl průkopníkem celoživotního učení.

A co my na to dnes?

V Jednotě bratrské si velmi ceníme vzdělání, které přináší nejen poznatky, ale celkově formuje osobnost studenta a přivádího ke zdravým životním hodnotám. Máme mateřské školky, základní a střední školy i organizace, které působí v oblasti celoživotního vzdělávání.

Zde v Liberci naleznete v Růžodole naši mateřskou školu Světýlko a základní školu J. A. Komenského (jak příhodné...). Letos oslavila již 30. ročník probíhající výuky. 

V nedalekých Hejnicích otevřela letos již druhý ročník Střední škola Jana Blahoslava, zaměřená na studium pedagogiky a veřejně-správní činnosti. I když je to nová škola, zájem vysoce převýšil volná místa v lavicích a studenti si nemohou školu vynachválit. Pro příští rok přibude nový nematirutní zdravotnický obor.

V Nové Pace naleznete mateřskou a základní školu Brána, a nově také Mistrovskou střední, která zaujme nabídku učňovských oborů pro ty, kteří chtějí něco víc.

A určitě nelze opomenout vzdělávací kurzy pro dospělé v rámci celoživotního vzdělávání na Akademii Jana Blahoslava. Od kurzu Excelu po specializované akreditované programy, určitě tam můžete najít něco zajímavého i pro vás.

   Mateřská škola a základní škola v Liberci v Růžodole Střední škola Hejnice

Jan Amos Komenský měl koncesi (dnešní živnostenský list) na tisk a vydávání knih v době, kdy žil v Amsterdamu (od r. 1656). Sám pro svoji potřebu to ale zdaleka nedělal. Tiskl i české knihy a následně je nechával pašovat přes hranice na Moravu. Pomáhal tím tajným bratřím, kteří museli naoko žít jako katolíci a české knihy měli zakázané. Jan Amos je tím především povzbuzoval, ale také podporoval v pěstování českého jazyka. Pro mnohé to byl zdroj naděje a upevnění jejich víry i odvahy předávat ji dál svým dětem.

A co my na to dnes?

Ani současné podnikání v Jednotě bratrské není zaměřené primárně na zisk. Finanční prostředky pomáhají budovat a zlepšovat školy či mateřská centra. Naše neziskovky jsou díky tomu z části podporovány právě z výnosů podnikatelských subjektů, tak aby celý náš život mohl být nasměrován pro druhé, naše sousedy, blízké a známé.

U nás Komunitním centru Konopná si můžete pochutnat na zmrzlině či jiných dobrotách v komunitní kavárně Cafe di Cono (viz také www.zakusek.cz), objednat oběd (www.obedyliberec.cz) či zakoupit oblečení v Krámku Krokouš. Můžete si půjčit tepovač či některé jiné přístroje, pronajmout prostor pro rodinou oslavu či přímo přispět na transparentní účet 2400889047/2010. Výtěžek všech těchto aktivit poslouží rozvoji naší práce. Napříč naší zemí naleznete za podobným účelem také pražírnu kávy, architektonickou a projekční kancelář i různé ubytovací kapacity třeba pro Vaši rekreaci. Podrobnější, i když stále se vyvíjející seznam najdete např. zde.

   04 01 kavarna 04 02 stanek

Tato píseň dávala silné povzbuzení a inspiraci v těžkých dobách kolem roku 1968 i během sametové revoluce (1989). Je určitou aktuální hymnou naděje i dnes. Samotný ještě nezhudebněný text motivoval už Palackého a národní obrození. Začínal jím inaugurační projev prezidenta Masaryka v roce 1918 a dával sílu národnímu odboji za fašistické okupace.

Není divu. Komenský si jako biskup Jednoty bratrské na konci třicetileté války (1648) uvědomoval, že jemu svěřená církev a její práce již nebude zachráněna. Tyto hluboké prožitky obtiskl do knihy Kšaft (Závěť) umírající matky Jednoty bratrské, ve které jako prorok předpovídá její budoucí obnovu.

A co my na to dnes?

Čas této obnovy se naplnil nyní. Po staletích útlaku a pronásledování může od roku 1989 Jednota bratrská opět prakticky pomáhat v obnově našeho národa. Pracujeme prostřednictvím našich sborů, škol a dalších organizací především v sociální, vzdělávací a komunitní oblasti. To je také posláním a důvodem založení Komunitního centra Konopná. Podrobnější informace o naší práci v Liberci najdete zde.

   Vánoční program pro rodiny Benefiční aukce Nadace EURONISA

Učitelky mateřských škol považoval Komenský za nejdůležitější ze všech učitelů, protože naprostá většina lidské osobnosti je zformována do 6 let věku dítěte. S tím souhlasí i dnešní věda. Proto tuto profesi nemůže vykonávat jen tak někdo – musí být pro dítě důvěryhodný, láskyplný a blízký. Tento úzký výběr splňuje jen málo lidí – jsou to maminky. Mateřskou školu tvoří maminky se svými dětmi, které je v tomto věku velmi potřebují. Je to náročná práce, proto právě maminkám Komenský napsal knihu „Informatorium školy mateřské“. Zájemci si mohou tuto knihu v dnešním jazyce půjčit v kavárně.

A co my na to dnes?

Přestože jsou dnes jiné zvyklosti, stále nižší věk dětí nastupujících do školek či domácích skupin viditelně našim malým neprospívá. Úloha maminek je stále těžší. Proto v Jednotě bratrské provozujeme řadu mateřských a rodinných center, věnujeme se maminkám i tatínkům praktickou pomocí i poradenstvím. Zde v KC Konopná můžete využít služeb RC Zvoneček a Mimi-poradny. Během léta probíhá setkání RC Zvoneček vždy ve čtvrtek dopoledne na zahradě, od října se pravděpodobně budeme scházet opět uvnitř každé úterý, středu a čtvrtek dopoledne (kromě školních prázdnin a svátků). Mimi-poradna bude od září pravděpodobně opět každý pátek dopoledne.

V Liberci a v okolí provozuje Jednota bratrská i další mateřská a rodinná centra. Jejich seznam najdete na stránkách Asociace Comeniana, jejíž jsme také členem. Ano, její název je odvozen od jména Jana Amose...

   Setkání RC Zvoneček Setkání RC Zvoneček