Cenik Krokous 01

Areál Komunitního centra (KC) Konopná je již od roku 2009 otevřený všem generacím ke společnému sdílení malých i velkých životních radostí i starostí, ke vzájemné podpoře a ochotě být sobě i druhým užitečný. Obsahuje mnoho různých částí - od sdíleného prostoru pro scházení, odpočinek a relaxaci na zahradě, budování vztahů, přes různé dobrovolnické a volnočasové aktivity pro okolí, děti, mládež i dospělé, komunitní kavárnu a bazar, vzdělávací přednášky a kurzy, až po sociální a poradenskou službu mladým i dospělým v různých krizových situacích. O těchto aktivitách se dočtene na celých těchto stránkách. Celý areál nazýváme Komunitní centrum Konopná.

Jednotlivé aktivity jsou financovány z řady různých zdrojů - z vlastního podnikání, darů, příspěvků a z různých grantů a dotací. Od roku 2020 je významná část této práce financována z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014100 s příznačným názvem "Komunitní centrum Konopná". Tento konkrétní projekt zajišťuje personální i místní zázemí pro realizaci komunitní sociální práce, od otevřeného prostoru pro scházení, budování místních vztahů a dobrovolnickou práci až po poskytování konzultací a poradenství při řešení složitých životních situací. Zajišťuje činnost komunitních sociálních pracovníků, realizuje různé aktivizační, podpůrné, asistenční a motivační aktivity pro všechny generace, provozuje poradenské centrum a pracovní mentoring.

Na podzim roku 2020 jsme zahájili postupnou rekonstrukci areálu. Z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011469 s názvem "Akumulace a zasakování dešťových vod v KC Konopná" probíhá instalace jímky na dešťovou vodu, vsakovací galerie a dešťové kanalizace. Voda bude využita především na zálivku a přebytek bude zůstávat v místní půdě, místo toho, aby byl splaškovou kanalizací odveden na libereckou ČOV. EU hradí 85 % nákladů tohoto projektu. Stavba byla dokončena a je v provozu od léta 2021.

Jako další krok jsme v květnu 2021 zahájili v rámci projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013576 s názvem "Energetické úspory v KC Konopná - etapa 1" rekonstrukci a zateplení menšího objektu u vstupu do areálu z Konopné ulice. Po provedené rekonstrukci bude sloužit především jako volnočasová klubovna a dílna (2 místnosti). EU hradí 50% způsobilých nákladů tohoto projektu, což činí přibližně 1/3 všech nákladů na rekonstrukci. Tato stavba byla dokončena září 2021.

Díky podpoře z Národního fondu životního prostředí bylo v roce 2021 vysazeno na komunitní zahradě 9 nových vzrostlých stromů.

Z Fondu vzdělávání statutárního města Liberec byly v roce 2022 podpořeny dílčí komunitní aktivity, především v létě na komunitní zahradě, vánoční akce, materiál pro komunitní brigády a vybavení nové komunitní klubovny.

EU      LogoOPZP  Logo ML

Povinná publicita stromy web malé

Pro všechny, kdo mají rádi pohyb, rytmus a tanec, máme v Komunitním centru Konopná lekce Tance ve stylu zumby. Zumba kombinuje taneční kroky latinskoamerických tanců s aerobikovými prvky, takže si při strhujících jižanských rytmech procvičíte celé tělo a navíc ještě shodíte nějaké to deko. Zumba není nuda ani rutina – naopak se u ní skvěle odreagujete a po skončení lekce budete odcházet s dobrou náladou a nabití energií. Nemusíte mít žádné taneční nadání, během dvou, tří lekcí se do toho dostanete, navíc nejde o to tančit stejně jako ostatní, ale užít si pohyb a tanec.
 
Jednotlivé lekce probíhají na velkém sále každé pondělí od 19.00.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na 722 622 869 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
Těšíme se na vás, vítané jsou i úplné začátečnice:-)
 
Zumba tým
 
 
Zumba plakatek

Tepovac plakat

Přihlášky na kluby pro školní rok 2022/23 budou k dispozici od 1. září 2022 v kavárně Cafe di Cono.

Kluby probíhají od října do konce května.

Kluby jsou garantovány a oficiálně vedeny pod Střediskem volného času Narnie.


Klub Hopík

Pohybový kroužek pro děti od 4 do 8 let. Cílem klubu je rozvíjet u dětí radost z pohybu, smysl pro rytmus a hudbu, a učit děti základní taneční techniky. Formou her a soutěží děti zvyšují svou obratnost a zlepšují koordinaci.

Klub probíhá ve velkém sále Komunitního centra Konopná v pondělí od 17.00 do 18.00. První schůzka klubu proběhne 3. října 2022.

Cena: 1000 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

hopik


Klub Tkanička

Tkanička je klub pro tvořivé děti od 4 do 6 let. Jednotlivé lekce jsou motivovány pohádkami a příběhy z dětských knížek. Na motivy příběhu potom děti tvoří a na závěr každé lekce si společně zahrají pohybové hry. Děti si během roku vyzkouší různorodé výtvarné techniky, dramatizaci pohádek a naučí se mnoho nových básniček a písniček. Ukázky z četby mohou být inspirací pro rodiče k výběru knížek pro čtení doma.

Klub se koná ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 v rodinném centru Zvoneček. První setkání Tkaničky proběhne 6. října 2022.

Cena: 1500 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tkanička


Klub Ještěrky

Klub Ještěrky je určen zvídavým dětem pro děti od 6 do 10 let. Děti se můžou těšit na poznávání přírody a světa kolem nás, na pokusy, objevy, hry, sporty a soutěže. Součástí programu je také vyrábění, tvoření a práce s různým nářadím.

Klub se koná v prostorách Rodinného centra Zvoneček v úterý od 16.30 do 18.00. První schůzka klubu proběhne 4. října 2022.

Cena: 1200 Kč za pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ještěrky


Klub B2

Klub B2 je všestranný klub pro kluky od 11 do 15let, kteří rádi zkoušejí nové věci, sportují, hrají hry, objevují a poznávají. Kluky čekají různé sporty, výlety do přírody, vaření, práce s různým nářadím a tvoření, deskové hry.

Klub se koná ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. První setkání klubu proběhne 6. října 2021.

Cena: 1000 Kč na pololetí.

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

B2